Regulamin serwisu www.roksa.sx

Portal Roksa.sx to  darmowe (bez kodów sms) erotyczne anonse pań, panów, par, duety. Jest najpopularniejszym polskim portalem na którym zamieszczane są prywatne ogłoszenia towarzyskie,  kontakty towarzyskie i anonse erotyczne. U nas znajdziesz również dziewczyny na wieczór kawalerski i striptiz.  Strona może zawierać fotografie i erotyczne klipy wideo oraz teksty o naturze erotycznej, przeznaczonej dla osób pełnoletnich. Wchodząc oznajmiasz że masz ponad 18 lat i nie masz nic przeciwko tym materiałom.

Serwis internetowy  Roksa.sx   nazywany dalej serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Serwis umożliwia gościom oraz zarejestrowanym użytkownikom prezentację i przeglądanie swoich anonsów, nie jest jednak stroną ani pośrednikiem.
Treść publikowanych ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana, jako oferta handlowa.
Przeglądanie zawartości serwisu jest bezpłatne.
Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.

Wszelkie pytania można kierować pod adres kontakt(at)roksa.sx

Użytkownicy:

Goście mogą dokonać rejestracji w serwisie i tym samym założyć własne konto użytkownika.
Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu niedostępnych dla niezarejestrowanych odwiedzających ( dodawanie ogłoszeń, lista wybranych anonsów itd.)

Zakres dostępu może zostać w każdej chwili zmieniony przez administratora.

W trakcie rejestracji nie są zbierane żadne dane osobowe podlegające kontroli prawnej.
Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu.
Konto zarejestrowanego użytkownika, który łamie regulamin lub na którym nie jest dokonane prawidłowe logowanie /aktywacja może zostać skasowane bez uprzedzenia.

Obowiązki i prawa:

Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne ogłoszenia, mając jednak na uwadze fakt, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:
– Treść ogłoszeń, komentarzy, oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów opublikowanych przez użytkowników serwisu na jego łamach.
– Ewentualne umieszczenie zdjęć lub innych materiałów przez użytkowników serwisu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.
– Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania serwisu wynikające z problemów technicznych.

Redakcja i administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do:

– Odmowy publikacji ogłoszeń, anonsów i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników, jeżeli zachodzi podejrzenie, że są one niezgodne z regulaminem, obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Usuwania w/w z tych samych powodów.

– Zaprzestania świadczenia usług, dodania nowych lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.

– Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów serwisu.

– Zablokowania lub usunięcia kont użytkowników nie respektujących postanowień regulaminu serwisu.

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby dane zarejestrowanych użytkowników były należycie zabezpieczone.
Nie daje jednak 100% gwarancji ich ochrony przed utratą w wyniku awarii technicznej lub próby kradzieży.

Zabrania się:

– Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora.
– Rozpowszechniania za pośrednictwem serwisu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

– Jakiegokolwiek innego działania na szkodę serwisu lub jego użytkowników.
– Używania serwisu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.
– Wstawiania do ogłoszeń zdjęć erotycznych ze zwierzętami, a także tekstów o zwierzętach i seksie.

Dodawanie i publikacja ogłoszeń:

Portal roksa służy do zamieszczaniu ogłoszeń:

  1. o tematyce erotycznej – anonse typu portal randkowy
  2. z zakresu usług masażu tradycyjnego, relaksacyjnego itp.
  3. terapia manualna
  4. chiropraktyka
  5. usługi kosmetyczne jak: konchowanie, depilacja miejsc intymnych itp

Dozwolone jest umieszczanie kwoty przy ogłoszeniach typu 2;3;4;5.

Serwis umożliwia dodawanie ogłoszeń towarzyskich, wyłącznie osobom pełnoletnim.
Ogłoszenia wyświetlane są losowo tak, że każdy przeglądający ogłoszenia, widzi je w innej kolejności.

W ogłoszeniu jednej osoby na zdjęciach może być tylko jedna osoba, w innym przypadku zapraszamy do dodania ogłoszenia, jako duet lub para.

Do ogłoszeń należy dodać, co najmniej 2 zdjęcia. Ogłoszenia z jednym zdjęciem nie będą akceptowane.

W anonsach kobiet zdjęcia podlegają obróbce i zakryciu twarzy.


Wszystkie zdjęcia kobiet w anonsach towarzyskich ukazują się zawsze z zakrytą twarzą.
Publikacja zdjęć kobiety z odkrytą twarzą jest możliwa tylko po osobistej weryfikacji i podpisaniu oświadczenia, że dana osoba będąca na zdjęciach zgadza się na publikację swoich zdjęć w serwisie.

W anonsach bezpłatnych mężczyzn zdjęcia ukazują się bez jakiejkolwiek obróbki czy zakrywania twarzy.

Użytkownik serwisu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.
Na wyraźną prośbę dodającego, jego ogłoszenie może zostać usunięte z serwisu przez administratorów przed upływem terminu płatności.

Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:

– Informacje zawarte w treści są prawdziwe.
– Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane.
– Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:

– Upowszechnienie jego treści, zdjęć i danych kontaktowych poprzez publikację na łamach serwisu internetowego,
– Wykorzystanie przez redakcję, administratorów lub właścicieli serwisu treści, zdjęć i danych kontaktowych do celów komercyjnych.

– Umieszczenie adresu lub logo serwisu na opublikowanych zdjęciach w ogłoszeniu.
– Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w celu poprawy lub usunięcia błędów związanych z zasadami pisowni i publikacji treści.

– Korektę treści lub usunięcie części ogłoszenia przez administratora lub moderatora w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu serwisu.

Zabrania się:

– Wypełniania pól formularza wielkimi literami.
– Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.
– Reklamowania produktów, usług, firm, bez uprzedniej zgody administratora.

W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu serwisu administrator może:
– Skorygować treść ogłoszenia, tak, aby pozostawała w zgodzie z regulaminem.
– Odmówić publikacji ogłoszenia.
– Usunąć ogłoszenie naruszające regulamin.
– Zablokować konto oraz numer IP użytkownika w sytuacji ponawiających się przypadków łamania regulaminu.

Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę portalu lub innych osób będą zgłaszane organom ścigania, a wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Dotyczy to wszystkich ogłoszeń, w których udowodniono posługiwanie się zdjęciami innej osoby.

Ogłoszenie po upłynięciu terminu ważności/płatności zostanie automatycznie przeniesione do archiwum na okres trzech miesięcy po czym jest automatycznie kasowane wraz ze zdjęciami i komentarzami. Użytkownik ma możliwość przedłużyć okres archiwizacji do sześciu miesięcy zaznaczając odpowiednie pole przy ogłoszeniu. Ogłoszenie skasowane przez system nie może zostać przywrócone.
Ogłoszenie będące w archiwum nie jest widoczne na stronach serwisu.

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
W takim przypadku opłata wniesiona z tytułu publikacji zostanie zwrócona (chyba, że został złamany regulamin – wtedy opłaty przepadają na pokrycie kosztów administracyjnych)

Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia zgłoszonego w sposób rażąco niedbały: z wyjątkowo ubogą treścią, sprzecznymi informacjami lub opatrzonego wyjątkowo niskiej jakości zdjęciami.

Ważne informacje odnośnie zdjęć weryfikacyjnych

Nasi użytkownicy coraz częściej skarżą się na fałszywe zdjęcia w anonsach.

– Co możesz zrobić, aby twoje zdjęcia nie były uważane za fałszywe?

Jedynym sposobem na uwiarygodnienie zdjęć lub potwierdzenie autentyczności jest załączenie do albumu zdjęcia weryfikacyjnego.

– Co to jest zdjęcie weryfikacyjne?

Jest to zdjęcie, które definitywnie pokazuje, że osoba na zdjęciach zrobiła te zdjęcia do ogłoszenia na Roksa.sx, a nie dla jakiegoś magazynu w Rosji lub USA.

– Jak ma takie zdjęcie weryfikacyjne wyglądać?

Akceptujemy tylko zdjęcia weryfikacyjne, które:
– były robione w tej samej bieliźnie i w tym samym pomieszczeniu, co reszta zdjęć sesji z anonsu, (jeżeli w anonsie jest kilka sesji to, aby otrzymać weryfikację zdjęć powinno być załączone po jednym zdjęciu weryfikacyjnym do każdej sesji)
Aby otrzymać znaczek – Zdjęcia zweryfikowane – zdjęcia niezweryfikowane nie mogą być pomieszane ze zdjęciami zweryfikowanymi. Takie ogłoszenie można zamieścić, ale już bez znaczka.
– na zdjęciu weryfikacyjnym musi być osoba z sesji zdjęciowej trzymającą kartkę papieru (dużego rozmiaru około A4) na której napisano ręcznie wyraźnie: ROKSA.SX. Twarz nie musi być na zdjęciu widoczna o ile wyraźnie widać sylwetkę osoby i ze zdjęcie jest częścią danej sesji.

Zdjęcia weryfikacyjne będą zamieszczane w anonsach w prominentnym miejscu, aby każda osoba oglądająca dany anons od razu mogła zobaczyć, że w danym anonsie zdjęcia są autentyczne i zweryfikowane.

Jakich zdjęć weryfikacyjnych NIE akceptujemy?


– Nie jest zdjęciem weryfikacyjnym zdjęcie (z twarzą lub bez twarzy) zrobione w innym miejscu LUB w innym ubraniu

– Nie jest zdjęciem weryfikacyjnym zdjęcie ręki z kartką papieru z napisem  Roksa.sx

– Nie można zweryfikować autentyczności zdjęć przyjeżdżając osobiście do biura

Zdjęcia weryfikacyjne  nie są wymagane, ale ogłoszeniodawca nie otrzyma wtedy znaku, że ogłoszenie jest zweryfikowane.

W sytuacjach, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo, że zdjęcia są kradzione z Internetu to wymagamy nadesłania zdjęcia weryfikacyjnego z danej sesji zdjęciowej. Jeżeli ogłoszeniodawca nie jest w stanie lub nie chce dosłać zdjęcia weryfikacyjnego które odpowiada powyższym zasadom to dane zdjęcia nie mogą być zamieszczone w portalu Roksa.sx

Postanowienia końcowe.

Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w w/w regulaminie.
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.